Coaching

Bij coaching wordt gewerkt via de N.A.C methode (Neuro  Associative Conditioning) van Anthony Robbins. Hier staat het met daadkracht waarmaken van dromen en doelen centraal.

Het leven brengt veel positieve maar soms ook negatieve ervaringen met zich mee. Positieve ervaringen zorgen voor meer zekerheid en balans. Daarentegen leiden negatieve ervaringen tot stress en onzekerheid, oftewel negatieve emoties. Door middel van coaching worden de negatieve emoties en leefpatronen doorbroken om vervolgens nieuwe, positieve patronen te integreren. Door hier bewust aan te werken ontstaat niet alleen een krachtig zelfbeeld, maar wordt ook meer zelfvertrouwen gecreëerd.